מציאות מדומה, הפתרון החינוכי שפותר את משבר הקורונה בחינוך.