הנכסים במטאברס כבר עברו את ה- 500 מיליון דולר ויכפילו את ערכם עד סוף שנת 2022