יוצרים נכס דיגיטלי מניב, בונים קהילה ונהנים מהכנסה!