כיצד הדרכות במציאות מדומה יכולות להשפיע על מערך ההצלה