מציאות וירטואלית משמשת בבתי חולים כדי לעזור לאנשים להתמודד עם כאב