מציאות מדומה טיפולית: כשגבר אלים רואה את עצמו בגוף אישה