2020 והלאה מה הולך להיות, מאדם שראה את העתיד וחזר לספר